Wijchen

De Oude Molen (Foto: J.A.C. de Kroon)
Naam:De Oude Molen.
Adres:Baron d'Osystraat 8, Wijchen.
Bouwjaar:1799
Type:Beltkorenmolen.
Eigenaar:gemeente Wijchen.
Vlucht:25,5 m.
Inrichting:3 koppels maalstenen.
Bedrijfsvaardigheid:geheel.
Molenaar:Rolf Klip.
Tel.:024-6411497.
Openingstijden:zaterdags om de twee weken van 10.00 - 16.00 uur.
Assortiment:diverse meelproducten.

Geschiedenis

De molen is in 1799 gebouwd in opdracht van Jan Carel Osy, sinds 1771 bezitter van het kasteel te Wijchen en de daarbij horende goederen. Bij een openbare verkoping in 1863 kwam de molen in bezit van molenaar De Kleyn, wiens nakomelingen de molen in bezit hadden tot 1970. Toen werd de gemeente Wijchen eigenaar.

In 1909 werd het wiekenkruis verspeeld, waarbij de molenaarsknecht en de zoon van de molenaar gedood werden.

In 1910 en 1976 werd de molen gerestaureerd. Vanwege een taxatie in 1849 is nog een uitgebreide beschrijving bewaard gebleven, welke van grote historische betekenis is.

De beltmolen is gebouwd bovenop een natuurlijke heuvel "De Molenberg" midden in het dorp. Het is het topje van een rivierduin, een zogeheten donk. Op de Molenberg zijn grafheuvels uit de IJzertijd (250 - 12 voor Chr.) en de Romeinse tijd teruggevonden. Uit beide tijdperken is een graf op de Molenberg gereconstrueerd.

De huidige vrijwillig molenaar, die sinds 1985 op deze molen draait, is ook actief op de stellingmolen in het Openluchtmuseum in Arnhem.

Datum 15 December 2000